Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Supliers of Coal, Firewood, Calor Gas, Welding gases, Recycled plastic products including furniture and lumber
Rhif Cofrestru Cwmni
6675923
Trosiant y busnes
500k-1m
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Sir Gâr

Enw cyswllt
Andrew Davies
Swydd y person cyswllt
Director
Cyfeiriad

Church Bank Industrial Estate
Llandovery
SA20 0DT
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
01550 720533
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Asiant/Dosbarthwr
Gwneuthurwr
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf

Ynni a’r Amgylchedd

Math o Sector
Ynni a’r Amgylchedd
Is-sectorau / Adrannau
Cerbyd tanwydd amgen