Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Health Tech company with products for education, workflow intelligence & study sharing for radiology & oncology..
Trosiant y busnes
250k-500k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Caerdydd

Enw cyswllt
Elsharkawy Ahmed
Swydd y person cyswllt
Managing Director
Cyfeiriad

1 Capital Quarter
Tyndall Street
Cardiff
CF10 4BQ
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07826703614
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
£250k-£500k
Ydych chi'n allforio?
Ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

TGCh

Math o Sector
TGCh