Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Graphic Design and Printing Services:
Providing all forms of Corporate Branding Services / Logo Design / Printing Services / Exhibition and Display Graphics / Bespoke Gifts / Packaging and Label Reprographics Services / And Much more
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
0

Lleoliad y Gangen  - Sir Mynwy

Enw cyswllt
Karen Stutely
Swydd y person cyswllt
Graphic Designer
Cyfeiriad

Heol Sirhowy
34
Caldicot
NP26 4RD
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07734172169
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
0
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Diwydiannau Creadigol

Math o Sector
Diwydiannau Creadigol
Is-sectorau / Adrannau
Cyhoeddi
Argraffau