Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Royal Flush Marketing empowers ambitious businesses to put the customer at the centre of everything they do: through leadership, strategy, and marketing operations.

Becoming a customer-focused organisation requires a change of mindset — it requires being open and thinking differently. We give business leaders the confidence to put being bold into action, using data insights and forecasting ahead to guide strategic decisions that shape how to navigate today’s unprecedented change to succeed and outperform.
Rhif Cofrestru Cwmni
12195356
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Conwy

Enw cyswllt
Ben Martin
Swydd y person cyswllt
Founder
Cyfeiriad

22
Rosebery Avenue
Llandudno
LL30 1TF
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
0161 241 6848
E-bost y person cyswllt
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Gwasanaethau cyllid a phroffesiynol

Math o Sector
Gwasanaethau cyllid a phroffesiynol
Is-sectorau / Adrannau
Ymgynghori