Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Property improvements and maintenance service.
Services we provide -
Fencing replacement / repair
Decking replacement / repair
Patio repointing / jet washing
Wooden gates custom built / repaired
General garden maintenance
General outdoor plumbing
Painting / decorating
Fitting of interior doors / door frames / skirting boards
Flooring - Laminate / carpet / vinyl
Kitchen / bathroom installation / repair
Tiling replacement / repair
Boxing in of boilers
Furniture assembly
General house maintenance
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Caerdydd

Enw cyswllt
Tom Greenhalgh
Swydd y person cyswllt
Owner
Cyfeiriad

48
Heol Maes Eirwg, St. Mellons
Cardiff
CF3 0AR
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07307036703
E-bost y person cyswllt
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

N/A

Math o Sector
N/A