Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Talkworks Training & Development Ltd was established in 2013 to provide transformational coaching & training programmes as well as management, business & interpersonal skills training

Working with individuals, teams & organisations to improve service provision - offering:

• Staff Supervision skills training
• Leadership Development Training
• Facilitation
• Handling Difficult Conversations training
• Off-Site Meeting Facilitation
• Coaching & Mentoring
• Action Learning Facilitation & training
• Organisational Development
• Team Building
• Managing Change Successfully
• Staff Focus Groups
• Resolving Workplace Disputes / Mediation
• Consultancy

Wales & Worldwide
Rhif Cofrestru Cwmni
08371287
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Sir Gâr

Enw cyswllt
Alex Clapson
Swydd y person cyswllt
Director
Cyfeiriad

Castle House
High Street
Ammanford
SA18 2NB
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07855636535
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Ymchwil a Datblygu
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Gwasanaethau diogelwch

Math o Sector
Gwasanaethau diogelwch
Is-sectorau / Adrannau
Dysgu seiliedig ar waith

Lleoliad y Gangen  - Sir Gâr

Enw cyswllt
Alex Clapson
Swydd y person cyswllt
Director
Cyfeiriad

7
King Street
Llandeilo
SA19 6BA
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07855636535
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Ymchwil a Datblygu
Gwasanaethau
Gweithrediadau eraill
Training Delivery
Ydych chi'n allforio?
Ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Gwasanaethau diogelwch

Math o Sector
Gwasanaethau diogelwch
Is-sectorau / Adrannau
Darpariaeth breifat