Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Online retailer for vertical farming and controlled environment agriculture equipment and technology.
Rhif Cofrestru Cwmni
13307015
Trosiant y busnes
N/a
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Ceredigion

Enw cyswllt
William Stiles
Swydd y person cyswllt
Director
Cyfeiriad

Cae'r Ysgol
5
Aberystwyth
SY23 4AJ
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
08458623320
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Gwefan y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
0
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Asiant/Dosbarthwr
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Adwerthu

Math o Sector
Adwerthu
Is-sectorau / Adrannau
Adwerthu, hurio ac atgyweirio arbenigol

Ffermio a Choedwigaeth

Math o Sector
Ffermio a Choedwigaeth
Is-sectorau / Adrannau
Garddwriaeth
Adviser/consultant