Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Counselling service providing therapy to individuals and couples.
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
0

Lleoliad y Gangen  - Wrecsam

Enw cyswllt
Neil Beveridge
Swydd y person cyswllt
Counsellor
Cyfeiriad

2 Vicarage Fields
Rubon
Wrexham
LL14 6LG
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07702 686121
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
0
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Gofal iechyd a therapi cyflenwol

Math o Sector
Gofal iechyd a therapi cyflenwol