“Helpodd Busnes Cymru fi i fagu’r hyder i ddechrau fy musnes fy hun.”

Sophie Powell

 

Ar ôl 19 mlynedd o brofiad mewn cartrefi gofal ac ysbytai, penderfynodd Sophie Powell ddechrau ei busnes ei hun fel micro-ofalwr ar ôl cymryd rhan ym mhrosiect micro-ofal Sir Fynwy.  Mae’r prosiect yn gydweithrediad rhwng Busnes Cymru a Phartneriaeth Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles Gwent Fwyaf sy’n cynnig cefnogaeth, hyfforddiant a chyngor i weithwyr gofal cartref.

Mae Sophie’n Niwroamrywiol ac yn teimlo y bydd gweithio’n hunangyflogedig yn rhoi’r hyblygrwydd iddi i barhau â’i gyrfa fel micro-ofalwr o amgylch ei hymrwymiadau eraill - rhywbeth mae hi’n awyddus i annog unigolion niwroamrywiol eraill i’w ystyried.

Rhan allweddol o’r gefnogaeth a ddarparwyd gan Busnes Cymru oedd helpu Sophie i wneud cais llwyddiannus am y Grant Rhwystrau rhag Dechrau Busnes i bobl 25 oed a hŷn.  Gwnaeth y grant helpu i dalu am ei chostau cychwynnol a gwireddu ei chynlluniau o ddechrau ei busnes, Sophie Community Care.

Ydych chi’n ystyried dechrau eich busnes gofal eich hun?

Cysylltwch â ni heddiw Mynnwch Gymorth | Business Wales (gov.wales)

    

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen