“Mae Busnes Cymru wedi rhoi cymorth gwych ac adnoddau i’m cynorthwyo ar fy nhaith fusnes.”

Kris Roache

Ar ôl ystyried dechrau busnes am sbel, fe drodd Kris Roach ei ddiddordeb a’i frwdfrydedd dros badlfyrddio yn fusnes ei hun. 

Drwy fynychu gweminar a chael cyfarfodydd 1 i 1 gydag ymgynghorwyr busnes arbenigol; trafod ei gynllun busnes, sut i ddatblygu strategaeth farchnata a chreu rhagolwg o lif arian, cafodd Kris yr hyder i wireddu ei nod o agor ei fusnes.

Cododd rhwystrau pan oedd Kris angen offer ychwanegol er mwyn sicrhau ei fod yn gallu cynnig sesiynau drwy gydol y flwyddyn. Gwnaeth gais llwyddiannus a sicrhau Grant Rhwystrau rhag Dechrau Busnes a’i cynorthwyodd i ariannu hyn a’i alluogi i agor SUP Hike Explore Ltd!

Dysgwch sut allwn ni fod o gymorth i chi ar eich taith i ddechrau busnes. 

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen