Cyflwyno blog

Oes syniad gwych gennych ar gyfer blog busnes rydych am ei rannu efo busnesau ac entrepreneuriaid Cymru? 

Os felly, rydym am glywed gennych. Llenwch y blychau gofynnol isod, os gwelwch yn dda, ac anfonwch eich blog atom. Yna, gwnawn adolygu’r blog ac fe allai ymddangos yn fuan yn adran blog ein Pencadlys Busnes. 

Cyn anfon eich blog atom, cofiwch gymryd cip ar y canllawiau sydd yno i’ch helpu.

Gwybodaeth Amdanoch Chi
Eich Blog
One file only.
32 MB limit.
Allowed types: gif, jpg, png, svg.