Welsh Government
Busnes Cymru - Business Wales

COVID-19: cymorth i’ch busnes

Y wybodaeth ddiweddaraf am y cymorth sydd ar gael i fusnesau bach yn ystod yr achosion o coronafeirws

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth
Busnes Cymru - Business Wales

COVID-19: support for your business

The latest information on the support available for small businesses during the coronavirus outbreak

Click here for more information

Cyflwyno blog

Oes syniad gwych gennych ar gyfer blog busnes rydych am ei rannu efo busnesau ac entrepreneuriaid Cymru? 

Os felly, rydym am glywed gennych. Llenwch y blychau gofynnol isod, os gwelwch yn dda, ac anfonwch eich blog atom. Yna, gwnawn adolygu’r blog ac fe allai ymddangos yn fuan yn adran blog ein Pencadlys Busnes. 

Cyn anfon eich blog atom, cofiwch gymryd cip ar y canllawiau sydd yno i’ch helpu.

Gwybodaeth Amdanoch Chi
Eich Blog
One file only.
70 MB limit.
Allowed types: gif, jpg, png, svg.