Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Cymorth i Dendro - Gweithdai


 

Mae cyfres o weithdai yn cael eu cynnal a fydd o ddiddordeb i fusnesau sy'n edrych i gychwyn neu gwella’r ffordd y maent yn cyflwyno tendr am gontract. 

Os byddwch yn edrych am well dealltwriaeth o’r hyn mae prynwyr yn edrych amdano mewn cyflenwr, neu angen help a chymorth i ddatblygu eich sgiliau a gwybodaeth i dendro'n llwyddianus am gontractau sector breifat neu gyhoeddus.

Mae'r gweithdai yn canolbwyntio ar elfenau sylfaenol y broses gaffael o'r dechrau i'r diwedd, gan gynnig awgrymiadau ymarferol ar sut i ysgrifennu cais llwyddianus, yn ogystal a dangos sut i chwilio am gyfleoedd addas ar wefan GwerthwchiGymru a safleoedd eraill.

 

Digwyddiadau

Ebr
26
2018
Rhwydweithio Busnes yn y Fro 2
Rhoose
Mae Busnes Cymru ar y cyd â Chyngor Bro Morgannwg...
Ebr
26
2018
Sut i Dendro: Rhagarweiniol
Swansea
Mae hon yn sesiwn am ddim sy’n addas i unrhyw...
Mai
8
2018
“Ysgrifennu Ceisiadau Safon Uwch - canllawiau ar sut i greu tendrau buddugol.”
Pencoed
Ymunwch ag arbenigwr ysgrifennu tendrau Jamie Edwards...
Mai
8
2018
Diwrnodau Syrjeri Tendro
Llandudno Junction / Cyffordd Llandudno
 Mae’r apwyntiadau hyd wedi cynllunio i...
Mai
9
2018
Cyflymu Cymru i Fusnesau – Llwyddo gyda’r cyfryngau cymdeithasol
Llanelli
Mae 90% o fusnesau yn cynyddu ymwybyddiaeth o’u...
Mai
10
2018
Cyflymu Cymru i Fusnesau – Llwyddo gyda’r cyfryngau cymdeithasol
Cardigan
Mae 90% o fusnesau yn cynyddu ymwybyddiaeth o’u...
Mai
10
2018
Sut i Dendro: Rhagarweiniol
Cardiff Bay
Mae hon yn sesiwn am ddim sy’n addas i unrhyw...
Pob digwyddiad