Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Cymorth i Dendro - Gweithdai


 

Mae cyfres o weithdai yn cael eu cynnal a fydd o ddiddordeb i fusnesau sy'n edrych i gychwyn neu gwella’r ffordd y maent yn cyflwyno tendr am gontract. 

Os byddwch yn edrych am well dealltwriaeth o’r hyn mae prynwyr yn edrych amdano mewn cyflenwr, neu angen help a chymorth i ddatblygu eich sgiliau a gwybodaeth i dendro'n llwyddianus am gontractau sector breifat neu gyhoeddus.

Mae'r gweithdai yn canolbwyntio ar elfenau sylfaenol y broses gaffael o'r dechrau i'r diwedd, gan gynnig awgrymiadau ymarferol ar sut i ysgrifennu cais llwyddianus, yn ogystal a dangos sut i chwilio am gyfleoedd addas ar wefan GwerthwchiGymru a safleoedd eraill.

 

Digwyddiadau

Mai
23
2019
“Ysgrifennu Ceisiadau Safon Uwch - canllawiau ar sut i greu tendrau buddugol.”
Holywell
Ymunwch ag arbenigwr ysgrifennu tendrau Jamie Edwards...
Mai
23
2019
Sut i ennill cytundebau gyda Chyngor Gwynedd
Caernarfon
Dewch i’r Galeri, Caernarfon ar 23/5/19 rhwng...
Mai
28
2019
Sut i Dendro: Rhagarweiniol
Newport
Mae hon yn sesiwn am ddim sy’n addas i unrhyw...
Mai
28
2019
“Ysgrifennu Ceisiadau Safon Uwch - canllawiau ar sut i greu tendrau buddugol.”
St Asaph
Ymunwch ag arbenigwr ysgrifennu tendrau Jamie Edwards...
Mai
29
2019
Cyflymu Cymru i Fusnesau – Gwerthwch Fwy Drwy Ddefnyddio'r Cyfryngau Cymdeithasol
Cardigan
Mae 90% o fusnesau yn cynyddu ymwybyddiaeth o’u...
Mai
31
2019
“Ysgrifennu Ceisiadau Safon Uwch - canllawiau ar sut i greu tendrau buddugol.”
Pencoed
Ymunwch ag arbenigwr ysgrifennu tendrau Jamie Edwards...
Meh
4
2019
Gweithdy Cyflwyniad i Dendro
Llangefni
Cyflwyniad i Weithdy Tendro: Gweithdy newydd sydd yn...
Pob digwyddiad
Conversion pixel