Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Cymorth i Dendro - Gweithdai


 

Mae cyfres o weithdai yn cael eu cynnal a fydd o ddiddordeb i fusnesau sy'n edrych i gychwyn neu gwella’r ffordd y maent yn cyflwyno tendr am gontract. 

Os byddwch yn edrych am well dealltwriaeth o’r hyn mae prynwyr yn edrych amdano mewn cyflenwr, neu angen help a chymorth i ddatblygu eich sgiliau a gwybodaeth i dendro'n llwyddianus am gontractau sector breifat neu gyhoeddus.

Mae'r gweithdai yn canolbwyntio ar elfenau sylfaenol y broses gaffael o'r dechrau i'r diwedd, gan gynnig awgrymiadau ymarferol ar sut i ysgrifennu cais llwyddianus, yn ogystal a dangos sut i chwilio am gyfleoedd addas ar wefan GwerthwchiGymru a safleoedd eraill.

 

Digwyddiadau

Gor
23
2019
Cyflymu Cymru i Fusnesau – Gwerthwch Fwy Drwy Ddefnyddio'r Cyfryngau Cymdeithasol
Deeside
Mae 90% o fusnesau yn cynyddu ymwybyddiaeth o’u...
Gor
23
2019
Cyflymu Cymru i Fusnesau – Gwerthwch Fwy Drwy Ddefnyddio'r Cyfryngau Cymdeithasol
Nelson
Mae 90% o fusnesau yn cynyddu ymwybyddiaeth o’u...
Gor
24
2019
Trafnidiaeth Cymru - HR & hanfodion cynaladwyedd
Cardiff / Caerdydd
Er mwyn cyflawni gweledigaeth Llywodraeth Cymru o rwydwaith...
Gor
30
2019
Gweithdy Tendro Byw – Y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol – Cytundeb Fframwaith Deunyddiau Adeiladu
Newtown
Bydd Busnes Cymru yn cyflwyno tri gweithdy tendro penodol...
Gor
31
2019
Cyflymu Cymru i Fusnesau – Gwerthwch Fwy Drwy Ddefnyddio'r Cyfryngau Cymdeithasol
Merthyr Tydfil / Merthyr Tudful
Mae 90% o fusnesau yn cynyddu ymwybyddiaeth o’u...
Gor
31
2019
Sut i Dendro: Rhagarweiniol
Cardiff Bay
Mae hon yn sesiwn am ddim sy’n addas i unrhyw...
Gor
31
2019
Gweithdy Cyflwyniad i Dendro
Newtown
Cyflwyniad i Weithdy Tendro: Gweithdy newydd sydd yn...
Pob digwyddiad
Conversion pixel