Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Cymorth i Dendro - Gweithdai


 

Mae cyfres o weithdai yn cael eu cynnal a fydd o ddiddordeb i fusnesau sy'n edrych i gychwyn neu gwella’r ffordd y maent yn cyflwyno tendr am gontract. 

Os byddwch yn edrych am well dealltwriaeth o’r hyn mae prynwyr yn edrych amdano mewn cyflenwr, neu angen help a chymorth i ddatblygu eich sgiliau a gwybodaeth i dendro'n llwyddianus am gontractau sector breifat neu gyhoeddus.

Mae'r gweithdai yn canolbwyntio ar elfenau sylfaenol y broses gaffael o'r dechrau i'r diwedd, gan gynnig awgrymiadau ymarferol ar sut i ysgrifennu cais llwyddianus, yn ogystal a dangos sut i chwilio am gyfleoedd addas ar wefan GwerthwchiGymru a safleoedd eraill.

 

Digwyddiadau

Ion
23
2018
Sut i Dendro: Rhagarweiniol
Merthyr Tydfil / Merthyr Tudful
Mae hon yn sesiwn am ddim sy’n addas i unrhyw...
Ion
24
2018
Sesiwn Friffio i Fusnesau ar Deithiau Awyr i Qatar o Faes Awyr Caerdydd
Pembroke Dock
Mae'n bleser gan Grŵp Rhyngweithio Ardal Fenter Dyfrffordd...
Ion
25
2018
Ychwanegu Gwerth at y Broses Tendro Gystadleuol
Brecon
Bydd y gweithdy yma yn eich cynorthwyo i weithredu...
Ion
25
2018
Cyflwyniad i Weithdy Dendro
Newtown
Cyflwyniad i Weithdy Tendro: Gweithdy newydd sydd yn...
Ion
30
2018
Sut i Dendro: Rhagarweiniol
Pencoed
Mae hon yn sesiwn am ddim sy’n addas i unrhyw...
Chw
5
2018
“Ysgrifennu Ceisiadau Safon Uwch - canllawiau ar sut i greu tendrau buddugol.”
Newtown
Ymunwch ag arbenigwr ysgrifennu tendrau Jamie Edwards...
Chw
6
2018
Cyflymu Cymru i Fusnesau – Llwyddo gyda’r cyfryngau cymdeithasol
St. Asaph
Mae 90% o fusnesau yn cynyddu ymwybyddiaeth o’u...
Pob digwyddiad