Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Cymorth i Dendro - Gweithdai


 

Mae cyfres o weithdai yn cael eu cynnal a fydd o ddiddordeb i fusnesau sy'n edrych i gychwyn neu gwella’r ffordd y maent yn cyflwyno tendr am gontract. 

Os byddwch yn edrych am well dealltwriaeth o’r hyn mae prynwyr yn edrych amdano mewn cyflenwr, neu angen help a chymorth i ddatblygu eich sgiliau a gwybodaeth i dendro'n llwyddianus am gontractau sector breifat neu gyhoeddus.

Mae'r gweithdai yn canolbwyntio ar elfenau sylfaenol y broses gaffael o'r dechrau i'r diwedd, gan gynnig awgrymiadau ymarferol ar sut i ysgrifennu cais llwyddianus, yn ogystal a dangos sut i chwilio am gyfleoedd addas ar wefan GwerthwchiGymru a safleoedd eraill.

 

Digwyddiadau

Ion
21
2020
Cyflymu Cymru i Fusnesau – Gwerthwch Fwy Drwy Ddefnyddio'r Cyfryngau Cymdeithasol
Bridgend
Mae 90% o fusnesau yn cynyddu ymwybyddiaeth o’u...
Ion
21
2020
Cyflwyniad i Fusnes a Rhwydweithio
Merthyr
Ymunwch â ni ar gyfer y sesiwn gyffrous agoriadol...
Ion
27
2020
Sut i Dendro: Rhagarweiniol.
Cardiff
Mae hon yn sesiwn am ddim sy’n addas i unrhyw...
Ion
28
2020
Cyflymu Cymru i Fusnesau – Gwerthwch Fwy Drwy Ddefnyddio'r Cyfryngau Cymdeithasol
Colwyn Bay
Mae 90% o fusnesau yn cynyddu ymwybyddiaeth o’u...
Ion
28
2020
Datblygu Cynnyrch yn Broffesiynol
Newtown
Ydych chi erioed wedi meddwl beth mae'n ei gymryd i...
Ion
29
2020
Cyflymu Cymru i Fusnesau – Gwerthwch Fwy Drwy Ddefnyddio'r Cyfryngau Cymdeithasol
Tenby
Mae 90% o fusnesau yn cynyddu ymwybyddiaeth o’u...
Ion
30
2020
Cyflymu Cymru i Fusnesau – Gwerthwch Fwy Drwy Ddefnyddio'r Cyfryngau Cymdeithasol
Hengoed
Mae 90% o fusnesau yn cynyddu ymwybyddiaeth o’u...
Pob digwyddiad
Conversion pixel