Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Cymorth i Dendro - Gweithdai


 

Mae cyfres o weithdai yn cael eu cynnal a fydd o ddiddordeb i fusnesau sy'n edrych i gychwyn neu gwella’r ffordd y maent yn cyflwyno tendr am gontract. 

Os byddwch yn edrych am well dealltwriaeth o’r hyn mae prynwyr yn edrych amdano mewn cyflenwr, neu angen help a chymorth i ddatblygu eich sgiliau a gwybodaeth i dendro'n llwyddianus am gontractau sector breifat neu gyhoeddus.

Mae'r gweithdai yn canolbwyntio ar elfenau sylfaenol y broses gaffael o'r dechrau i'r diwedd, gan gynnig awgrymiadau ymarferol ar sut i ysgrifennu cais llwyddianus, yn ogystal a dangos sut i chwilio am gyfleoedd addas ar wefan GwerthwchiGymru a safleoedd eraill.

 

Digwyddiadau

Tac
18
2019
Cyflwyno Eich Syniad
Newtown
Mae gennych oddeutu 7 eiliad i greu argraff ar eich...
Tac
19
2019
Cyflymu Cymru i Fusnesau – Gwerthwch Fwy Drwy Ddefnyddio'r Cyfryngau Cymdeithasol
Llangollen
Mae 90% o fusnesau yn cynyddu ymwybyddiaeth o’u...
Tac
19
2019
Defnyddio’r Cyfryngau Cymdeithaso
Newtown
Bydd y sesiwn hon yn darparu cyflwyniad hynod gryno...
Tac
20
2019
“Ysgrifennu Ceisiadau Safon Uwch - canllawiau ar sut i greu tendrau buddugol.”
Cardiff
Ymunwch ag arbenigwr ysgrifennu tendrau Jamie Edwards...
Tac
21
2019
Gweithdy Cyflwyniad i Dendro
Carmarthen
Cyflwyniad i Weithdy Tendro: Gweithdy newydd sydd yn...
Tac
26
2019
Cyflymu Cymru i Fusnesau – Gwerthwch Fwy Drwy Ddefnyddio'r Cyfryngau Cymdeithasol
Gower
Mae 90% o fusnesau yn cynyddu ymwybyddiaeth o’u...
Tac
26
2019
Sut i Dendro: Rhagarweiniol.
Cardiff
Mae hon yn sesiwn am ddim sy’n addas i unrhyw...
Pob digwyddiad
Conversion pixel