BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Cysylltiadau cais awdurdodau lleol ar gyfer Cynllun Rhyddhad Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch 2022-23

Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch – Cynllun Rhyddhad Ardrethi 2022-23 – Cysylltiadau â Gwneud Cais

Awdurdod Lleol

Ddolen

Ynys Môn Ardrethi annomestig: cynllun rhyddhad ardrethi manwerthu, hamdden a lletygarwch (llyw.cymru)
Gwynedd Cynllun Rhyddhad Ardrethi Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch 2022-23 (llyw.cymru)
Conwy Ardrethi Annomestig – Rhyddhad Ardrethi Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch yng Nghymru – 2022-2023 - Cyflwyniad - Self (achieveservice.com)
Sir Ddinbych Gwneud cais am Ryddhad Ardrethi Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch 2022-2023 | Cyngor Sir Ddinbych (denbighshire.gov.uk)
Sir y Fflint Ardrethi Busnes (siryfflint.gov.uk)
Wrecsam Covid-19: cefnogaeth i fusnesau | Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
Powys Trethi Busnes: Rhyddhad Ardrethi Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch 2022/2023 - Powys
Ceredigion cynllun-rhyddhad-ardrethi-manwerthu-hamdden-a-lletygarwch-2022-23.pdf (ceredigion.gov.uk)
Sir Benfro Rhyddhad Ardrethi Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch yng Nghymru - Cyngor Sir Benfro (sir-benfro.gov.uk)
Sir Gaerfyrddin Ardrethi Annomestig – Rhyddhad Ardrethi (llyw.cymru)
Abertawe Cynllun Rhyddhad Ardrethi Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch 2022/2023 - Abertawe
Castell-nedd Port Talbot Gostyngiadau I Filiau Trethi – Cyngor Castell-nedd Port Talbot (npt.gov.uk)
Pen-y-bont ar Ogwr Fy nghyfrif (achieveservice.com)
Bro Morgannwg Rhyddhad Ardrethi Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch yng Nghymru 2022-23 (valeofglamorgan.gov.uk)
Rhondda Cynon Taf Trethi Annomestig – Rhyddhad Ardrethi Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch yng Nghymru – 2022-23 | Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf (rctcbc.gov.uk)
Merthyr Tudful Cynllun Rhyddhad Ardrethi Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch 2022-2023 | Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful
Caerffili Caerphilly - Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
Blaenau Gwent Teithi Busnes - gostyngiadau | Blaenau Gwent CBC (blaenau-gwent.gov.uk)
Torfaen Gwnewch gais am Ryddhad Ardrethi Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch yng Nghymru 2022/23 | Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen
Sir Fynwy Ardrethi busnes - Monmouthshire
Casnewydd Ardrethi Busnes | Newport City Council
Caerdydd Cynllun Rhyddhad Ardrethi Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch 2022-23 - Ffurflen Gais (cardiff.gov.uk)

 


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.