BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Helo Blod

Helo Blod yw eich gwasanaeth cyfieithu a chynghori Cymraeg cyflym a chyfeillgar.

 

Nid yw'r cynnwys hwn ar gael ar ein gwefan BETA.

Mae gan Helo Blod safle pwrpasol.


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.