BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Masnach a Buddsoddi

Masnach a Buddsoddi Cymru yw menter farchnata Buddsoddi Uniongyrchol o Dramor swyddogol Llywodraeth Cymru i Gymru. Rydym yn hyrwyddo Cymru fel lleoliad i fusnesau ac rydym yn cefnogi ac yn hwyluso'r rhai sydd â diddordeb mewn lleoli yma. Os ydych yn ystyried gweithredu rhan o’ch busnes neu’ch busnes cyfan yng Nghymru, yna cysylltwch â ni a gallwn ateb eich cwestiynau a chefnogi’ch symud. Unigolion a busnesau sydd wedi'u lleoli y tu allan i Gymru ar hyn o bryd yw cynulleidfa darged y wefan hon (a'i chynnwys).
 

Mae gan Masnach a Buddsoddi wefan ar wahân


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.