BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Porth Cyfnod Pontio'r UE

Yn ystod y cyfnod pontio, mae'r rhan fwyaf o reolau a threfniadau masnachu presennol yr UE wedi parhau’r un fath ac ni chafwyd unrhyw newidiadau sylweddol yn y rhan fwyaf o feysydd.

Fodd bynnag, bydd diwedd y cyfnod pontio yn golygu newidiadau i'r rheolau presennol ar fasnachu, yn ogystal â'r hawl i deithio heb fisa wledydd eraill yr UE.
 

Nid yw'r cynnwys hwn ar gael ar ein gwefan BETA.

Mae gan Gweld Porth Pontio'r UE safle pwrpasol.


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.