BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Sign on Cymru (SOC)

Gwasanaeth cofrestru untro Llywodraeth Cymru ar gyfer hyrwyddo gwasanaethau digidol ar-lein eraill Busnes Cymru – dyna yw Sign on Cymru (SOC). I ddechrau defnyddio Sign on Cymru, cofrestrwch gydag unrhyw un o'n gwasanaethau presennol.
 

Nid yw'r cynnwys hwn ar gael ar ein gwefan BETA.

Mae gan Sign on Cymru safle pwrpasol.


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.