BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Troseddau Busnes

Nod Troseddau Busnes yw rhoi’r wybodaeth a'r ddealltwiraeth sydd eu hangen ar fusnesau i’w helpu i ddiogelu eu hunain rhag pob math o droseddau.

Partneriaeth o sefydliadau ac asiantaethau ydyw sy'n gweithio gyda'i gilydd i helpu busnesau Cymru i amddiffyn eu hunain rhag troseddau drwy roi'r wybodaeth a'r offer iddynt gadw'n ddiogel rhag troseddau a lleihau effeithiau troseddu.
 

Nid yw'r cynnwys hwn ar gael ar ein gwefan BETA.

Mae gan Troseddau Busnes safle pwrpasol.


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.