BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Hanes llwyddiant

Dolforwyn Hall Country House

Dolforwyn Hall Country House

Ers prynu Dolforwyn Hall Country House, mae’r croeso cynnes rydym wedi ei dderbyn, nid yn unig gan bawb yn yr ardal leol, ond hefyd y gefnogaeth ragweithiol gan Busnes Cymru, sydd wedi bod yn amhrisiadwy i’r busnes newydd o ran cyngor, cyfarwyddo a chreu cysylltiadau cyflym i mi gydag adnoddau arbenigol gan ddarparu ymagwedd gyson gadarnhaol a chalonogol, wedi fy mhlesio’n fawr. Mae eu tîm brwdfrydig a phroffesiynol yn wych i gydweithio â nhw.

Fel adeilad rhestredig Gradd 1, Dolforwyn Hall Country House yw’r enciliad gwledig perffaith os ydych yn chwilio am seibiant. Ac mae'r perchennog, Ken Jacobson, eisiau sicrhau bod y gwesty yn hygyrch ar gyfer yr holl staff a’i westeion. Yn awyddus i wybod mwy ynglŷn â recriwtio pobl ag anabledd, a sicrhau bod y gwesty yn cwrdd â’r safonau hynny, cysylltodd Ken â Busnes Cymru i ddarganfod pa gymorth oedd ar gael. 

Diolch i'w Gynghorydd Cyflogaeth Pobl Anabl, maent bellach wedi cofrestru ar y Cynllun Hyderus o Ran Anabledd i'w helpu gyda recriwtio, ac maent hefyd wedi cofrestru ar gyfer yr addewid Cydraddoldeb ac Amrywiaeth. 

Os hoffech ddarllen rhagor o straeon llwyddiant am sut mae Busnes Cymru wedi helpu pobl eraill fel chithau i ddechrau neu dyfu eu busnesau, ewch i https://businesswales.gov.wales/case-studies neu dilynwch @_businesswales / @_busnescymru ar Twitter.


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.