Llywodraeth Cymru Cronfa Cadernid Economaidd Sefydliadau a Ddyfarnwyd Cam 2

Rhoddodd Cronfa Cadernid Economaidd COVID-19 (Cam 2) gymorth ariannol i fusnesau a sefydliadau cymwys a oedd yn wynebu heriau gweithredol ac ariannol o ganlyniad i’r pandemig COVID-19.

Diben y Gronfa oedd cefnogi busnesau a sefydliadau gan roi cymorth ariannol di-oed i’w helpu nhw drwy ganlyniadau economaidd pandemig COVID-19.

Roedd y gronfa’n ategu mesurau ymateb COVID-19 eraill a oedd yn cefnogi busnesau, mentrau cymdeithasol a sefydliadau elusennol yng Nghymru.

I weld y sefydliadau sydd wedi derbyn cyllid o dan Gynllun Micro Cam 2 y Gronfa Cadernid Economaidd, cliciwch yma 

I weld y sefydliadau sydd wedi derbyn cyllid o dan Gynllun BBaCh Cam 2 y Gronfa Cadernid Economaidd, cliciwch yma 

I weld y sefydliadau sydd wedi derbyn cyllid o dan Gam 2 y Gronfa Cadernid Economaidd fesul rhanbarth, cliciwch yma

I weld y sefydliadau sydd wedi derbyn cyllid o dan Gam 2 y Gronfa Cadernid Economaidd fesul sector, cliciwch yma

I weld y sefydliadau sydd wedi derbyn cyllid o dan Gynllun Mawr Cam 2 y Gronfa Cadernid Economaidd, cliciwch yma 

I weld y sefydliadau sydd wedi derbyn cyllid o dan Gynllun Mawr Cam 2 y Gronfa Cadernid Economaidd fesul rhanbarth, cliciwch yma

I weld y sefydliadau sydd wedi derbyn cyllid o dan Gynllun Mawr Cam 2 y Gronfa Cadernid Economaidd fesul sector, cliciwch yma