BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Manylion am gwcis ar BUSNESCYMRU.LLYW.CYMRU

Mae cwcis yn ffeiliau testun bach sy’n cael eu hanfon at eich cyfrifiadur neu ddyfais symudol gan y gwefannau rydych chi’n ymweld â nhw. Maen nhw’n helpu gwneud i wefannau weithio’n well ac yn darparu gwybodaeth i berchnogion y safle.

Gallwch newid eich dewisiadau ar gyfer cwcis unrhyw bryd.


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.