BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Newyddion

7 ffordd i leddfu pryderon am ddychwelyd i’r ysgol

Net Zero concept

Wrth i deuluoedd baratoi ar gyfer dechrau tymor ysgol newydd, bydd llawer yn poeni am yr argyfwng costau byw. 

Ond mae cymorth ar gael i ddysgwyr a'u teuluoedd yng Nghymru sydd efallai’n ei chael hi'n anodd fforddio costau ysgol fel gwisg ysgol, prydau bwyd a chludiant, yn ogystal â rhai cynlluniau am ddim hefyd, i helpu'ch plentyn gyda'i ddysgu.

7 cynllun efallai y bydd teuluoedd yn gymwys ar eu cyfer:

  1. Grant Hanfodion Ysgol
  2. Prydau ysgol am ddim
  3. Lwfans Cynhaliaeth Addysg
  4. Help gyda chostau teithio
  5. Gwersi Cymraeg am ddim
  6. Trwyddedau Office 365 am ddim
  7. Y Gronfa Ariannol Wrth Gefn

I gael mwy o wybodaeth, cliciwch ar y ddolen ganlynol 7 ffordd i leddfu pryderon am ddychwelyd i’r ysgol | LLYW.CYMRU
 


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.