BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Newyddion

A yw dyluniad gwefan eich busnes yn niweidiol?

Online Shopping Website on Laptop.

Mae Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) a'r Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd (CMA) yn galw ar fusnesau i roi'r gorau i ddefnyddio dyluniadau gwefannau niweidiol a all dwyllo defnyddwyr i ildio mwy o'u data personol nag yr hoffent.

Mae arferion yn cynnwys rheolaethau preifatrwydd rhy gymhleth, gosodiadau diofyn sy'n rhoi llai o reolaeth dros wybodaeth bersonol, a gosod dewisiadau preifatrwydd gyda'i gilydd mewn ffyrdd sy'n gwthio defnyddwyr i rannu mwy o ddata nag y byddent yn dymuno ei wneud, fel arall. Pan nad oes gan ddefnyddwyr reolaeth effeithiol dros sut mae eu data'n cael ei gasglu a'i ddefnyddio, gall hyn niweidio defnyddwyr a gwanhau cystadleuaeth hefyd.

Mae diffyg rheolaeth defnyddwyr dros gwcis yn enghraifft gyffredin o ddyluniad niweidiol. Bydd yr ICO yn asesu baneri cwcis y gwefannau a ddefnyddir amlaf yn y DU, ac yn gweithredu lle mae dyluniad niweidiol yn effeithio ar ddefnyddwyr.

Bydd yr ICO yn cymryd camau gorfodi lle bo angen i ddiogelu hawliau diogelu data pobl, yn enwedig pan fydd yr arferion yn arwain at niwed i bobl sydd mewn perygl o fod yn agored i niwed. 

I gael mwy o wybodaeth, cliciwch ar y ddolen ganlynol ICO and CMA: Harmful online design encourages consumers to hand over personal information | ICO
 


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.