BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Newyddion

Awdurdodiad Teithio Electronig

Mae Awdurdodiad Teithio Electronig (ETA) yn ofyniad newydd i bobl nad oes angen fisa arnynt i ddod i'r Deyrnas Unedig (DU). Mae'n rhoi caniatâd i chi deithio i'r DU, ac mae'n cael ei gysylltu'n electronig â'ch pasbort.

Byddwch yn cael:

  • dod i'r DU am hyd at 6 mis ar gyfer twristiaeth, ymweld â theulu a ffrindiau, busnes neu astudio
  • dod i'r DU am hyd at 3 mis ar gonsesiwn fisa Creative Worker
  • teithio trwy'r DU

Mae digwyddiadau wedi’w teilwra yn cael eu cynnal a fydd yn rhoi trosolwg o ETA gan roi pwyslais ar bynciau penodol sy’n unigryw i sefydliadau rhanbarthol a’r cyhoedd sy’n teithio. Mae’r digwyddiadau yn rhad ac am ddim drwy Eventbrite. Gweler y dyddiadau a’r amseroedd isod:

Teithio i Rhanbarth y Gwlff/Jordan:

I gael mwy o wybodaeth, cliciwch ar y ddolen ganlynol Electronic Travel Authorisation (ETA) - GOV.UK (www.gov.uk)


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.