BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Newyddion

Beth mae eich busnesau twristiaeth a lletygarwch wedi'i gynllunio ar gyfer Calan Gaeaf, Noson Tân Gwyllt, y Nadolig?

1:41

Os oes gennych chi fusnes twristiaeth a lletygarwch sydd â chynigion a/neu rywbeth newydd yn digwydd yr haf hwn, rhowch wybod i Croeso Cymru. Maen nhw eisiau ychwanegu'r wybodaeth ddiweddaraf at Croeso Cymru | Gwyliau yng Nghymru i'r Holl Deulu a rhannu manylion gyda'u cysylltiadau cyhoeddus a'r cyfryngau.

Mae Croeso Cymru hefyd eisiau gwybod beth mae busnesau twristiaeth a lletygarwch wedi'i gynllunio ar gyfer Calan Gaeaf, Noson Tân Gwyllt, y Nadolig a beth sy'n newydd ar gyfer 2024. Anfonwch e-bost atyn nhw heddiw: productnews@gov.wales

Gall bod yn berchen ar a rhedeg eich busnes twristiaeth eich hun fod yn werth chweil. P'un a ydych chi'n ystyried dechrau busnes twristiaeth newydd, eisoes wedi cymryd y camau cyntaf neu'n dymuno tyfu eich busnes presennol, ewch i Twristiaeth | Drupal (gov.wales) i ddarganfod mwy. 


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.