BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Newyddion

Bwletin y Cyflogwyr CThEF: Awst 2023

Mae rhifyn mis Awst o Fwletin y Cyflogwr yn rhoi’r holl ddiweddariadau a chanllawiau diweddaraf gan CThEF i gynorthwyo cyflogwyr, gweithwyr proffesiynol cyflogres ac asiantau. 

Mae’r rhifyn hwn yn cynnwys diweddariadau pwysig ynghylch y canlynol:

  • rhyddhad treth ar gyfraniadau cyflogai at gynlluniau pensiwn cofrestredig
  • cywiro camgymeriadau cyflogres ar gyfer blwyddyn dreth gynharach
  • yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol
  • helpu cwsmeriaid i gadw’n glir o gynlluniau arbed treth
  • helpu eich cyflogeion newydd i gael eu talu’n gywir
  • y Cynllun Cymorth i Gynilo wedi’i ymestyn hyd at fis Ebrill 2025

Cyhoeddir y rhifyn nesaf o Fwletin y Cyflogwyr ym mis Hydref 2023. Mae Bwletin y Cyflogwyr ar gael ar-lein yn unig.

I gael rhagor o wybodaeth, dewiswch y ddolen hon: Bwletin y Cyflogwr: Awst 2023 - GOV.UK (www.gov.uk)
 


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.