BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Newyddion

Byddwch yn barod ar gyfer 20mya

O 17 Medi 2023 ymlaen, bydd y rhan fwyaf o derfynau cyflymder 30mya yng Nghymru yn newid i 20mya.

Daw’r newid ar ôl pedair blynedd o waith gydag awdurdodau lleol, yr heddlu ac arbenigwyr diogelwch ar y ffyrdd i baratoi’r gyfraith newydd, gan wneud Cymru’r wlad gyntaf yn y DU i newid y terfyn cyflymder diofyn ar ffyrdd lleol.

#BarodAm20mya.
I gael mwy o wybodaeth, ewch i: 
•    Cyflwyno terfynau cyflymder diofyn o 20mya | LLYW.CYMRU
•    Terfynau cyflymder 20mya | Is-bwnc | LLYW.CYMRU

 


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.