BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Newyddion

Cael help gyda chostau byw

Cymorth ariannol a allai fod ar gael i’ch helpu.
Mae Llywodraeth Cymru yn deall y gall costau byw cynyddol wneud ichi deimlo’n bryderus iawn os ydych yn ei chael hi’n anodd talu eich biliau a/neu eich rhent. Ond mae help a chyngor ar gael i'ch cynorthwyo.

Dysgwch am:

I gael mwy o wybodaeth, ewch i Cael help gyda chostau byw | LLYW.CYMRU