BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Newyddion

Canllawiau diogelwch tân Llywodraeth Cymru i adeiladau bach


 

Cyhoeddwyd gyntaf:
4 Awst 2023
Diweddarwyd diwethaf:
12 Medi 2023
1:30

Yr hyn sydd angen ichi ei wneud i gyflawni eich dyletswyddau cyfreithiol os ydych yn gyfrifol am ddiogelwch tân mewn adeilad bach.

Arweiniad:

I gael rhagor o wybodaeth, dewiswch y ddolen ganlynol Canllawiau diogelwch tân i adeiladau bach | LLYW.CYMRU
 


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.