BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Newyddion

Cefnogaeth #amddim i fusnesau ddechrau, tyfu ac arloesi

Mae digwyddiadau 'Dewch i Siarad am Fusnes' Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn ymwneud ag archwilio syniadau busnes cyffrous, gan archwilio cyfleoedd a chynlluniau i dyfu eich busnes presennol a/neu gefnogaeth ariannol. Bydd swyddogion a phartneriaid busnes allanol medrus iawn wrth law i glywed am eich syniadau, cynnig cymorth ac archwilio materion sydd bwysicaf i'ch busnesau.   

Cynhelir digwyddiadau Let’s Talk Business ledled Castell-nedd Port Talbot, a bydd y digwyddiad cyntaf ddydd Gwener, 26 Mai 2023.

I gael mwy o wybodaeth, cliciwch ar y ddolen ganlynol Let's Talk Business | Neath Port Talbot (evolutive.co.uk)

Beth bynnag fo’r her sy’n wynebu eich busnes, mae’n debygol y bydd modd i’n cymorth a’n harbenigedd helaeth eich helpu. Cyngor yn ymwneud ag Adnoddau Dynol, cynllunio busnes, lleihau carbon a gwella cynhyrchiant trwy gael help gyda chyllid – mae popeth ar flaenau ein bysedd Cyngor a Chefnogaeth Busnes | Busnes Cymru (gov.wales)


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.