BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Newyddion

CRISP22 - Cyfarfod Cymorth Cyflwyniadau a Chyflwyniadau Cyflym Ar-Lein

Mae’r Llywodraeth Cymru, mewn cydweithied Innovate UK EDGE, yn cynnal Cyfarfod Cymorth Cyllid Arloesi Ar Lein i helpu Cwmnïoedd dewiswyd yng Nghymru paratoi eu hunan yn well i gynnig Cyflwyniadau Cyflym fel rhan o'i geisiadau am gymorth wrth Innovate UK.

Bwriedir cynnal cyfarfodydd pellach. Os byddwch ddim ar gael ar gyfer y Gyfarfod Cymorth Cyllid, mae croeso i chi anfon neges e-bost i'r trefnydd i gofrestri eich datganiad o ddiddordeb mewn Cyfarfodydd Cymorth Cyllid:

  • 20 Gorffennaf 2022 – 1pm i 5pm: Er bod y Cyfarfod Cymorth Cyflwyniadau Cyflym i'w dargedi at ymgeiswyr i'r gystadleuaeth "Cyntaf o'i Fath ar y rheilffyrdd", bydd croeso i ymgeiswyr cystadlaethau eraill neu ar cam cyn y gystadleuaeth
  • 10 Awst 2022 – 1pm i 5pm: Er bod y Cyfarfod Cymorth Cyflwyniadau Cyflym i'w dargedi at ymgeiswyr i'r gystadleuaeth "Catalydd BioFeddygol", bydd croeso i ymgeiswyr cystadlaethau eraill neu ar cam cyn y Gystadleuaeth
  • 7 Medi 2022 – 1pm i 5pm: Er bod y Cyfarfod Cymorth Cyflwyniadau Cyflym i'w dargedi at ymgeiswyr i'r gystadleuaeth "Rhaglen Arloesi Amaeth", bydd croeso i ymgeiswyr cystadlaethau eraill neu ar cam cyn y Gystadleuaeth

I archebu eich lle am ddim, ewch i Digwyddiadur Busnes Cymru
 


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.