BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Newyddion

Cronfa Enterprise Nation

Ewch â'ch busnes i uchelfannau newydd gyda Chronfa Enterprise Nation.

Bydd yn rhoi cyfle i dri entrepreneur ennill blwyddyn o fentora gan entrepreneur profiadol, grant o £5,000 a bwndel o wobrau sydd wedi cael eu cynllunio i gefnogi eich busnes bach.

Mae'r tri chategori wedi’u seilio ar werthoedd Enterprise Nation. Dewiswch y categori ar sail yr un sy'n fwyaf perthnasol i'ch busnes chi, a'r mentor a fyddai'n fwyaf buddiol i'ch twf:

  • Entrepreneuraidd
  • Ymddiriedus
  • Wedi’i arwain gan y gymuned

Bydd ceisiadau'n cau am 11.59pm ar 14 Medi 2023. 

I gael mwy o wybodaeth, cliciwch ar y ddolen ganlynol The Enterprise Nation Fund | Apply to win a small business grant | Enterprise Nation.
 


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.