BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Newyddion

Cronfa Newidwyr Cymdeithasol

Mae Cronfa Newidwyr Cymunedol Partneriaeth Rheilffyrdd Cymunedol Cysylltiedig De Orllewin Cymru yn gronfa grant cymunedol i gefnogi cymunedau ar hyd y rheilffordd i wneud i newid ddigwydd yn eu lleoedd lleol, gall pob sefydliad wneud cais am rhwng £300 a £1,000.

Bydd cronfa Newidwyr Cymunedol yn cefnogi grwpiau a sefydliadau sydd eisiau sbarduno newid lleol cadarnhaol yn uniongyrchol, gydag isafswm o fiwrocratiaeth er mwyn i chi allu bwrw ymlaen â gwneud i newid ddigwydd!

Gallai Syniadau Dadansoddi Lleol gynnwys:

  • Mannau gwyrdd cymunedol neu brosiectau tyfu
  • Prosiectau i gefnogi busnesau lleol neu “brynu’n lleol”
  • Prosiectau i lanhau neu wella lleoedd lleol
  • Prosiectau i hyrwyddo cynaliadwyedd neu weithredu yn yr hinsawdd
  • Syniadau i hyrwyddo teithio gweithredol, cerdded a beicio lleol
  • Syniadau Creadigol a Diwylliannol
  • Prosiectau Ffilm neu Gelf i adrodd straeon lleol yn ymwneud â hanes y rheilffordd 
  • Prosiectau sy'n dathlu ymdeimlad o le ee hyb cymunedol
  • Prosiectau sy'n cynnwys pobl ifanc, pobl hŷn neu grwpiau eraill
  • Syniadau i wella cynhwysiant a hygyrchedd

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 31 Ionawr 2023.

Am ragor o wybodaeth, ewch i Community Changemakers Fund - South West Wales Connected