BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Newyddion

Cyflwyno cardiau cyn-filwyr i ymadawyr y lluoedd arfog

British army uniform

Mae cerdyn newydd i gyn-aelodau’r lluoedd arfog, a fydd yn eu helpu i gael at gymorth a gwasanaethau arbenigol, wedi dechrau cael ei gyflwyno i ymadawyr y lluoedd arfog.

O 29 Ionawr 2024 ymlaen, bydd unrhyw aelodau sydd wedi gadael y lluoedd ers Rhagfyr 2018 yn cael un o’r cardiau newydd yn awtomatig, a fydd yn caniatáu iddynt gynnal cysylltiad pendant â’u gyrfa yn y lluoedd.

Mae’r cardiau’n caniatáu i gyn-filwyr gadarnhau eu gwasanaeth yn hawdd i’r GIG, i’w hawdurdod lleol ac i elusennau, gan eu helpu i gael at gymorth a gwasanaethau, lle bo’u hangen.

Bydd pob cyn-filwr arall yn gallu gwneud cais am gerdyn newydd erbyn diwedd y flwyddyn, i nodi eu hamser yn y lluoedd arfog.

Am ragor o wybodaeth, cliciwch ar y ddolen ganlynol: New veterans cards rolled out to service leavers - GOV.UK 


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.