BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Newyddion

Cyflymydd NatWest 2024

NatWest Accelerator 2024

Mae Cyflymydd NatWest yn cefnogi a grymuso entrepreneuriaid y DU i ddatblygu eu busnesau i'r lefel nesaf.

Gallai'r rhaglen eich helpu i ennill y wybodaeth a'r sgiliau i ragori mewn ystod o feysydd busnes gan gynnwys:

  • cyrchu marchnadoedd newydd
  • denu talent ac adeiladu tîm effeithiol
  • mynediad at gyllid twf
  • datblygu arweinyddiaeth
  • datblygu seilwaith y gellir ei ddatblygu

Mae'r rhaglenni Cyflymydd presennol yn agored i bob perchennog busnes, nid oes rhaid i chi fod yn gwsmer NatWest.

Mae ceisiadau ar gyfer carfan Medi 2024 ar agor tan 2 Awst 2024.

I gael rhagor o wybodaeth ac i wneud cais ewch i: Entrepreneur Accelerator | NatWest


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.