BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Newyddion

Cymorth i Dyfu: Cynllun digidol yn dod i ben

Bydd Cymorth i Dyfu: Cynllun digidol yn cau ar gyfer ceisiadau ar 2 Chwefror 2023. Mae Llywodraeth y DU wedi penderfynu cau'r cynllun gan fod y nifer a gymerodd ran yn is na'r disgwyl. Rhaid defnyddio gostyngiadau a roddwyd ar gyfer meddalwedd gymwys o fewn 30 diwrnod o’r dyddiad cyhoeddi.

I gael mwy o wybodaeth, cliciwch ar y ddolen ganlynol Final opportunity for businesses to access Help to Grow: Digital scheme - GOV.UK (www.gov.uk)

Fodd bynnag, bydd Cymorth i Dyfu: Cynllun rheoli yn parhau.

Dylai busnesau bach sydd eisiau gwybod mwy am Cymorth i Dyfu: Cynllun rheoli a Cymorth i Dyfu: Cynllun digidol, fynd i https://helptogrow.campaign.gov.uk/