BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Newyddion

Cymru yn dathlu 'cyrchfan numéro un' ar gyfer allforion bwyd a diod gydag arddangosfa goginio Ffrengig

 Minister for Finance, Rebecca Evans

Mae Llywodraeth Cymru wedi nodi Ffrainc fel 'cyrchfan numéro un' ar gyfer allforion bwyd a diod o Gymru mewn dathliad bwyd yn Lyon.

Mewn diwydiant sy'n werth £150 miliwn i economi Cymru, mae Llywodraeth Cymru wedi ymuno â Hybu Cig Cymru, Arloesi Bwyd Cymru a chwmnïau bwyd a diod o Gymru i gynnal digwyddiad arddangos blasus fel rhan o'u presenoldeb yn Ffrainc yn ystod Cwpan Rygbi'r Byd a menter 'Cymru yn Ffrainc' Llywodraeth Cymru.

Mae Cymru yn Ffrainc yn ddathliad dros flwyddyn o ddigwyddiadau diwylliannol, busnes a chwaraeon sydd wedi'u cynllunio i gryfhau'r cysylltiadau presennol a meithrin cysylltiadau newydd rhwng y ddwy wlad.


I gael mwy o wybodaeth, cliciwch ar y ddolen ganlynol Cymru yn dathlu 'cyrchfan numéro un' ar gyfer allforion bwyd a diod gydag arddangosfa goginio Ffrengig | LLYW.CYMRU


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.