BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Newyddion

Cymru’n mabwysiadu’r broses Gwirio, Herio, Apelio

Mae’r system newydd yn cymryd lle’r broses o wneud cynnig i newid prisiad eich eiddo annomestig.

Mae rheoliadau wedi’u pasio yn y Senedd sy’n galluogi Cymru i symud ymlaen i ddefnyddio’r broses Gwirio, Herio ac Apelio.

O 01 Ebrill 2023 ymlaen, bydd yn ofynnol i dalwyr ardrethi yng Nghymru ddilyn y broses Gwirio, Herio, Apelio ac i ddefnyddio gwasanaeth digidol Gwirio a Herio Asiantaeth y Swyddfa Brisio (VOA). Mae talwyr ardrethi yn gallu creu Cyfrif Prisio Ardrethi Busnes er mwyn:

  • Gwirio gwerth ardrethol (RV) eu heiddo
  • Rhoi gwybod i’r VOA os oes angen newid manylion eu heiddo
  • Rhoi gwybod i’r VOA os yw eu gwerth ardrethol yn rhy uchel yn eu barn nhw
  • Penodi asiant i ddelio â’u hardrethi busnes ar eu rhan

Os ydych yn dalwr ardrethi yng Nghymru

Bydd angen i chi greu Cyfrif Prisio Ardrethi Busnes a hawlio’ch eiddo.

Bydd y system yn eich tywys drwy’r broses ac yn rhoi gwybod pa wybodaeth y bydd angen i chi ei rhoi.

Bydd unrhyw gynigion neu apeliadau sydd dal yn agored ar restr ardrethu 2017 yn cael eu prosesu drwy’r system apelio flaenorol.

I gael mwy o wybodaeth, cliciwch ar y ddolen ganlynol Cymru’n mabwysiadu’r broses Gwirio, Herio, Apelio - GOV.UK (www.gov.uk)
 


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.