BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Newyddion

Cynhadledd Ynni Môr Cymru 2024

Marine Energy Wales

Nodwch Gynhadledd Ynni Môr Cymru 2024 ar 13 a 14 Mawrth yn Arena Abertawe yn eich calendr.

Mae #MEW2024 yn cynnig llwyfan allweddol i ddylanwadu ar ddyfodol ynni adnewyddadwy morol yng Nghymru. Gall y mynychwyr gysylltu ag arweinwyr y diwydiant, darganfod tueddiadau a diweddariadau technoleg, rhyngweithio â llunwyr polisïau, a datgelu cyfleoedd cyllido. Mae’r gynhadledd yn cynnwys sesiynau wedi’u teilwra, neuadd arddangos ar gyfer rhwydweithio, a chyfleoedd i amlygu’ch cynhyrchion a’ch gwasanaethau.

I gael manylion nawdd ac arddangos, dewiswch y ddolen ganlynol: Sponsorship & Exhibition Opportunities | Marine Energy Wales

I gael gwybod mwy am y gynhadledd, dewiswch y ddolen ganlynol: MEW Conference 2024 | Marine Energy Wales


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.