BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Newyddion

Cynllun Benthyciad Busnes Gwyrdd

coins and small plants

Cyflwynir y Cynllun Benthyciad Busnes Gwyrdd mewn partneriaeth â Banc Datblygu Cymru i helpu busnesau Cymreig i wyrddio.

Mae’r cynllun yn darparu:

  • Mynediad at gymorth ymgynghorol wedi’i ariannu’n rhannol a chymorth ymgynghorol wedi’i ariannu’n llawn sy’n helpu busnesau i ddeall eu llwybr eu hunain at ddatgarboneiddio
  • Cyfraddau llog sefydlog gostyngol ar gyfer mesurau effeithlonrwydd ynni a gosodiadau gwres carbon isel
  • Cyfalaf amyneddgar, gyda gwyliau ad-dalu cyfalaf ymlaen llaw a thymor benthyciad yn gysylltiedig ag ad-dalu'r prosiect

Am ragor o wybodaeth, dilynwch y ddoleni ganlynol:


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.