BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Newyddion

Cynllun hyfforddi Cyber Ninjas

cyber security awareness , digital key and privacy management policy for cyber crime protection

Mae’r Ganolfan Seibergadernid yng Nghymru (WCRC) a Llywodraeth Cymru wedi dod at ei gilydd i lansio menter newydd, rhad ac am ddim ar gyfer sector gofal cymdeithasol Cymru sy'n cynnig cyfle i sefydliadau gael hyfforddiant seiberddiogelwch.

Gan gyfrannu £51 biliwn at economi'r DU, mae'r sector gofal cymdeithasol yn gweld  twf digynsail mewn ymosodiadau seiber fel targed gwerth uchel i droseddwyr, gyda meddalwedd wystlo fel y bygythiad mwyaf.

Mae cynllun hyfforddi Cyber Ninjas - sy'n cael ei gyflwyno gan WCRC ac yn cael ei ddarparu gan Matobo Learning drwy ei blatfform - yn darparu cyllid ar gyfer 2,500 o drwyddedau hyfforddi gofal cymdeithasol mewn seiberddiogelwch gan alluogi staff yn y sector i gael mynediad uniongyrchol, am ddim, i'r adnodd hwn.

I gael mwy o wybodaeth am gofrestru staff ar raglen hyfforddi Cyber Ninjas am ddim, cliciwch ar y ddolen ganlynol The WCRC and Welsh Government offering free cyber security training to social care organisations (wcrcentre.co.uk)


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.