BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Newyddion

Cystadlaethau Cyflymydd Amddiffyn a Diogelwch

Mae'r Cyflymydd Amddiffyn a Diogelwch (DASA) yn canfod ac yn ariannu arloesedd y gellir ymwela arno ar gyfer dyfodol mwy diogel. Darganfyddwch fwy am eu cystadlaethau cyllido diweddaraf, isod.

Innovative Research Call 2023 for Explosives and Weapons Detection: Competition Document 

Mae'r gystadleuaeth hon, sy’n werth £3.1 miliwn, yn chwilio am atebion o'r radd flaenaf ac atebion technolegol ar gyfer canfod ffrwydron ac arfau yn well. Mae'r gystadleuaeth yn ceisio cynigion ar gyfer sgrinio:

  • Adeiladau ac Ardaloedd
  • Nwyddau
  • Pobl a/neu eu heiddo
  • Cerbydau

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 12pm ar 30 Awst 2023.

Autonomous sensor management and sensor counter deception

Mae'r gystadleuaeth hon, sy’n werth £800,000, yn ceisio cynigion arloesol a all ddatblygu atebion ar gyfer rheoli synhwyrydd annibynnol a thwyll synhwyrydd mewn senarios deallusrwydd, gwyliadwriaeth a rhagchwilio (ISR).

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau yw 12pm ar 13 Medi 2023 (BST).  


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.