BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Newyddion

Cystadleuaeth Arddangos Morwrol Glân

Bydd Innovate UK, sy'n rhan o UK Research and Innovation, yn gweithio gyda'r Adran Drafnidiaeth (DfT) i fuddsoddi hyd at £34 miliwn mewn prosiectau arloesi i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr o longau.

Bydd y rhain i ddatblygu a defnyddio arddangosiadau gweithredol y byd go iawn o atebion morwrol glân yn ogystal â chynnal astudiaethau dichonoldeb arloesol a threialon cyn defnyddio.

Mae'r Gystadleuaeth Arddangos Morwrol Glân (CMDC) Rownd 4 yn rhan o gyfres o ymyriadau a lansiwyd gan UK Shipping Office for Reducing Emissions (UK SHORE). Nod UK SHORE yw trawsnewid y DU yn arweinydd byd-eang o ran dylunio a gweithgynhyrchu technoleg forwrol glân.

Rhaid i'ch cynnig ganolbwyntio ar dechnoleg forwrol glân. Rhaid i'ch prosiect wneud un o'r canlynol:

  • dylunio, datblygu, profi a defnyddio technoleg
  • cynnal astudiaeth dichonoldeb technegol ac economaidd

Mae'r gystadleuaeth yn agor: Dydd Mercher, 2 Awst 2023.

Mae’r gystadleuaeth yn cau: Dydd Mercher, 27 Medi 2023 am 11am.

I gael mwy o wybodaeth, cliciwch ar y ddolen ganlynol Competition overview - CMDC Round 4 – Vessel or Infrastructure demonstrations - Innovation Funding Service (apply-for-innovation-funding.service.gov.uk)


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.