BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Newyddion

Digwyddiad Cam 3 y Gronfa Trawsnewid Ynni Diwydiannol (IETF) ar gyfer diwydiant y DU

Lightbulbs

​​​​​​Bydd yr Adran Diogelwch Ynni a Sero Net (DESNZ) yn cynnal digwyddiad personol ym Manceinion ddydd Mercher 22 Tachwedd 2023 i arddangos rhai o'r prosiectau a ariannwyd yng Ngham 2 y Gronfa Trawsnewid Ynni Diwydiannol (IETF). Bydd y digwyddiad hefyd yn cyflwyno ymateb y Llywodraeth i ymgynghoriad Cam 3 IETF diweddar.

I gael rhagor o wybodaeth ac i gofrestru i fynychu yr Arddangosfa Technoleg, dewiswch y ddolen ganlynol Summary - Technology Showcase: Industrial Energy Transformation Fund, Phase 2 (cvent.com)

 


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.