BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Newyddion

Diweddariad y Dreth Trafodiadau Tir: gwanwyn 2023

Y newyddion diweddaraf am gwasanaethau a’n canllawiau Treth Trafodiadau Tir (TTT) ar gyfer gweithwyr proffesiynol treth.

Newidiadau pwysig yr system rheoli trethi a gweminarau hyfforddi cyffrous ym mis Ebrill ar:

  • ryddhad anheddau lluosog
  • trafodiadau cyfraddau uwch
  • adeiladau adfeiliedig

Mae'r gweminarau’n canolbwyntio ar rannau'r dreth y mae cyfreithwyr a thrawsgludwyr wedi gofyn am fwy o hyfforddiant arnynt. Nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael a hynny ar sail cyntaf i'r felin.

I gael mwy o wybodaeth, cliciwch ar y ddolen ganlynol Diweddariad y Dreth Trafodiadau Tir: gwanwyn 2023 | LLYW.CYMRU


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.