BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Newyddion

Diwrnod Bwyd y Byd 2023

Diverse group of people holding sustainable plants in an eco friendly environment for nature conservation.

Paratowch ar gyfer Diwrnod Bwyd y Byd eleni sy'n digwydd ar 16 Hydref 2023.
Mae dŵr yn fywyd, mae dŵr yn fwyd. Mae dŵr yn hanfodol i fywyd ar y Ddaear. Mae'n gorchuddio mwyafrif o arwynebedd y Ddaear, yn ffurfio dros 50% o'n cyrff, yn cynhyrchu ein bwyd, ac yn cefnogi bywoliaeth.

Ond nid yw'r adnodd gwerthfawr hwn yn anfeidrol, ac mae angen i ni roi'r gorau i'w gymryd yn ganiataol. Mae beth rydyn ni'n ei fwyta a sut mae'r bwyd hwnnw'n cael ei gynhyrchu yn effeithio ar ddŵr.

Mae angen i lywodraethau, y sector preifat, busnesau, ffermwyr, y byd academaidd, cymdeithas sifil ac unigolion weithio gyda'i gilydd i fynd i'r afael â heriau dŵr.

I gael mwy o wybodaeth, cliciwch ar y ddolen ganlynol Take action | World Food Day | Food and Agriculture Organization of the United Nations (fao.org) 


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.