BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Newyddion

Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2024

photo of Woman and Boy Smiling While Watching Through Imac

Cynhelir Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2024 ar 6 Chwefror 2024, gyda dathliadau a dysgu sy’n seiliedig ar y thema ‘Ysbrydoli newid? Gwneud gwahaniaeth, rheoli dylanwad a llywio newid ar-lein’.

Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel yw’r dathliad mwyaf yn y Deyrnas Unedig (DU) sy’n canolbwyntio ar ddiogelwch ar-lein. Mae wedi’i greu mewn ymgynghoriad â phobl ifanc ledled y DU, a ffocws Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel eleni yw newid ar-lein, gan gynnwys:

  • safbwyntiau pobl ifanc ar dechnoleg newydd a thechnoleg sy’n dod i’r amlwg
  • defnyddio’r rhyngrwyd i wneud newidiadau er gwell
  • y newidiadau y mae pobl ifanc eisiau eu gweld ar-lein
  • y pethau sy’n gallu dylanwadu a newid y ffordd y mae pobl ifanc yn meddwl, yn teimlo ac yn gweithredu ar-lein ac all-lein.

Canolfan Rhyngrwyd Mwy Diogel y DU sy’n cydgysylltu’r dathliad yn y DU, ac mae miloedd o sefydliadau’n cymryd rhan er mwyn hyrwyddo defnyddio technoleg ddigidol yn ddiogel, yn gyfrifol ac yn gadarnhaol ymhlith plant a phobl ifanc.

I gael rhagor o wybodaeth, dewiswch y ddoleni ganlynol:

I gael y newyddion diweddaraf, canllawiau, adnoddau a hyfforddiant i’ch helpu chi, eich ysgol a’ch teulu i gadw’n ddiogel ac yn wybodus ar-lein, dewiswch y ddolen ganlynol: Cadw’n ddiogel ar-lein - Hwb (llyw.cymru) 


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.