BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Newyddion

Diwrnod Entrepreneuriaeth Menywod 2023

 woman florist smiling confident using laptop at flower shop

Cynhelir Diwrnod Entrepreneuriaeth Menywod ar 19 Tachwedd 2023. Mae Sefydliad Diwrnod Entrepreneuriaeth Menywod yn fudiad cymdeithasol sydd â’r nod o gefnogi ac ehangu entrepreneuriaeth ymhlith menywod y byd, yn ogystal â chreu tîm o arweinwyr ym mhob gwlad i ddatblygu sgiliau arwain allweddol. Y digwyddiad hwn yw dathliad mwyaf y byd ar gyfer menywod sy’n arloesi ac yn creu swyddi wrth lansio busnesau newydd, gan ddod â syniadau yn fyw, sbarduno twf economaidd, ac ehangu lles dynol.

Yn ogystal, mae Diwrnod Entrepreneuriaeth Menywod yn gyfle i anrhydeddu menywod busnes sydd wedi llwyddo ac ysbrydoli eraill, gan roi sylw ar yr un pryd  i fanteision buddsoddi mewn entrepreneuriaeth menywod.

I gael rhagor o wybodaeth, dewiswch y ddolen ganlynol: Home - Women’s Entrepreneurship Day Organization (womenseday.org)

Cefnogi Menywod yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod ac yn cefnogi pwysigrwydd entrepreneuriaid sy’n fenywod a’r cyfraniad a wnânt i economi Cymru. I gael rhagor o wybodaeth, dewiswch y ddolen ganlynol: Cefnogi Merched yng Nghymru | Busnes Cymru (gov.wales)


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.