BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Newyddion

Diwrnod Gwisgo Coch 2023

happy young woman smiles broadly wears a red sweater

Bydd Diwrnod Gwisgo Coch blynyddol Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth yn cael ei gynnal ddydd Gwener, 20 Hydref 2023.

Mae Diwrnod Gwisgo Coch yn ddiwrnod cenedlaethol o weithredu sy'n annog ysgolion, busnesau ac unigolion i wisgo coch a rhoi arian i helpu i hwyluso darparu addysg wrth-hiliaeth i bobl ifanc ac oedolion.

Mae pob ceiniog a godir yn ystod Diwrnod Gwisgo Coch yn galluogi'r ymgyrch i weithio gyda mwy o bobl ifanc ac oedolion ledled y DU i herio hiliaeth mewn cymdeithas.

Byddwch yn unigolyn gwrth-hiliol balch. Byddwch y gwahaniaeth. Ymunwch â Diwrnod Gwisgo Coch.

I dderbyn cofrestr a derbyn pecyn codi arian, cliciwch ar y ddolen ganlynol Cofrestru – Diwrnod Gwisgo Coch (office.com)

I gael mwy o wybodaeth, cliciwch ar y dolenni canlynol:

I ddarganfod beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i wneud Cymru'n wrth-hiliol, cliciwch ar y ddolen ganlynol Cynllun Gweithredu Cymru Wrth-hiliol | LLYW.CYMRU 


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.