BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Newyddion

Dydd Mawrth Porffor 2023

Wheelchair user shopping

Mae 1.8 biliwn o bobl anabl yn y byd, sef 17% o'r boblogaeth, ac amcangyfrifir bod grym gwario pobl anabl ledled y byd yn $13 triliwn, gan gynyddu 14% y flwyddyn.

Mae Dydd Mawrth Porffor yn fudiad cymdeithasol byd-eang a brand #1 ar gyfer gwella profiad cwsmeriaid i bobl anabl a'u teuluoedd 365 o ddiwrnodau’r flwyddyn.

Cymerwch ran

Rhaid i sefydliadau wneud un ymrwymiad newydd i wella eu hygyrchedd a'u hymarfer, gweithredu'r gwelliant ac ymuno â'r dathliadau byd-eang ar 7 Tachwedd 2023.

I gael mwy o wybodaeth, cliciwch ar y ddolen ganlynol Improving the disabled customer experience 365 days a year - Purple Tuesday

Y Canllaw Arfer Da - Cenfogi Entrepreneuriaid Anabl yng Nghymru 

Mae'r canllaw hwn wedi cael ei ddatblygu gan Anabledd Cymru ar ran Llywodraeth Cymru. Mae'n darparu gwybodaeth a chyngor ymarferol i sefydliadau a chynghorwyr cymorth busnes am y ffordd orau o ymgysylltu â phobl anabl sy'n dechrau, cynnal neu dyfu eu busnes yng Nghymru, a'u cefnogi.

I gael mwy o wybodaeth, cliciwch ar y ddolen ganlynol Y Canllaw Arferion Da – Cefnogi entrepreneuriaid anabl yng Nghymru | Busnes Cymru (gov.wales)


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.